เมษายน 16, 2021

ชุดกาแฟขาว 200 cc.Porcelain

ชุดกาแฟขาว 200 cc.Porcelain
เนื้อพอรชเลน-เกรดเอ
ขนาดแก้ว : 8×7.0 cm.
จานรอง : 14.5 cm.
รหัสสินค้า :CS3311
เงื่อนไขสั่งชื้อ : 100 ชุด ขึ้นไป
ราคา : 0.00 –

Price: Free
CODE: CS3311