เมษายน 15, 2021

ชามดำ size 4.7 นิ้ว

ชามดำ size 4.7 นิ้ว
เซรมิกเคลือบสีดำด้าน
CODE : JB1522
ชามปากบาน 12 cm.
size : 12×6.0 cm.
เงื่อนไข : ขั้นต่ำ 120 ใบ
ราคา : 22.00

Price: 22.00 ฿
CODE: JB1522