All แก้วมัค

Ceramic Mug and Cup แก้วมัคหรือแก้วน้ำเนื้อสโตนแวร์ ขนาดตั้งแต่ 250-400 ซีซี รูปทรงหลายแบบงานเคลือบมีทั้งขาวครีมและเคลือบสี-ทูโทน