ถ้วยกลมสีดำ size 4″
เซรมิกเคลือบสีดำด้าน
CODE : JB1524
ถ้วยก้นลึก 4 นิ้ว
size:10×7.0cm.
เงื่อนไข : ขั้นต่ำ 120 ใบ
ราคา : 19.00

Price: 19.00 ฿
CODE: JB1524