ชุดกาแฟ 200 ซีซี ลายไก่-ทรงซ้อน
แก้วลายไก่ 200 cc.พร้อมจานรอง
แก้วเซรามิดตราไก่ทรงซ้อน
ขนาดแก้ว : 8.5 x 6.3 cm.
จานรอง : 15.0 cm.
รหัสสินค้า : CS3317
เงื่อนไขสั่งชื้อ : 100 ชุด ขึ้นไป
ราคา : 0.00 –

Price: Free
CODE: CS3317

Description

coffee-cup-and-saucer-cs3319ชุดกาแฟ 200 ซีซี ลายไก่-ทรงซ้อน
แก้วลายไก่ 200 cc.พร้อมจานรอง
แก้วเซรามิดตราไก่ทรงซ้อน
ขนาดแก้ว : 8.5 x 6.3 cm.
จานรอง : 15.0 cm.
รหัสสินค้า :CS3317
เงื่อนไขสั่งชื้อ : 100 ชุด ขึ้นไป
ราคา : 0.00 –