ชามราเมนสีดำ 7 นิ้ว
เซรมิกเคลือบสีดำด้าน
CODE : JB1526
ชามราเมน 7″
size:17x7cm.
เงื่อนไข : ขั้นต่ำ 120 ใบ
ราคา : 38.00

Price: 38.00 ฿
CODE: JB1526