ชามปากบนสีดำ size 6″
เซรมิกเคลือบสีดำด้าน
CODE : JB1525
ชามทรงบาน 6″
size:16.5×5.5 cm.
เงื่อนไข : ขั้นต่ำ 120 ใบ
ราคา : 32.00

Price: 32.00 ฿
CODE: JB1525