สังฆภัณฑ์

เซรามิค เครื่องใช้ในกิจของพระสงฆ์ แจกัน กระถางธูป เชิงเทียน ใช้สำหรับวัดวาอาราม สถานที่ประกอบศาสนพิธีต่างๆ เครื่องใช้สำหรับศาลเจ้า ศาลพระภูมิ สินค้าขายดีสำหรับร้ายขายสังฆภัณฑ์ แหล่งผลิต ราคาส่ง จากโรงงาน เซรามิคเครื่องใช้ในครัวเรือน