Plates

จานกระเบื้อง จานเซรามิค จานขาวดินเนอร์แวร์ ชุดจานบนโต๊ะหารสำหรับร้านอาหารและโรงแรม จานตื้นทรงกลม จานทรงรี จานเหลี่ยม จานทรงลึก ฯลฯ