ชุดตราไก่

งานเซรามิคบนโต๊ะอาหาร เอกลักษณ์ของเมืองลำปาง ชามตราไก่แบบปากบาน ชามตราไก่ทรงกลมมน ชามเรือตราไก่ ขนาด(size) ตั้งแต่ 5-12 นิ้ว งานเคลือบใสวาดลายไก่หลายแบบดั่งเดิม