ชามเซรามิค

ชามเซรามิคทุกขนาด ทุกประเภทและงานเคลือบสีทูโทนต่างๆ ชามเนื้อขาวสโตนแวร์ และ โฮเทลแวร์ Fine China-Porcelain